Pomiary elektryczne i analiza

Wykonujemy pomiary i na podstawie analizy zmierzonych parametrów, nasi specjaliści, dokonują doboru optymalnych urządzeń kompensacyjnych.

Ceny takich pomiarów uzgadniane są indywidualnie na podstawie m.in. odległości, ilości punktów pomiarowych, czasu pomiarów i zakresu opracowania.

Projektowanie i dobór urządzeń do kompensacji mocy biernej

Na podstawie faktur dostarczonych przez klienta, przeprowadzonych pomiarów oraz wizji lokalnych, proponujemy rozwiązania typowe, jak również niestandardowe, dopasowane do oczekiwań klienta i wymagających warunków otoczenia.

Zawsze staramy się wybrać jak najbardziej optymalne rozwiązanie bez obciążania klienta niepotrzebnymi kosztami, jednocześnie uwzględniając charakter i przeznaczenie danego obiektu.

Kompleksowe realizacje układów kompensacji

Realizujemy wdrożenia systemów kompensacji mocy biernej „pod klucz”.

Dobieramy i wykonujemy instalacje i uruchomienia urządzeń na obiekcie.

Po zakończonej instalacji układu kompensacji, prowadzimy dla klienta krótki instruktaż z obsługi i eksploatacji urządzenia, dla chętnych oferujemy również profesjonalny serwis wykonywany przez naszą firmę.

Modernizacje i uruchomienia układów kompensacji

Wykonujemy modernizacje nieprawidłowo działających układów kompensacji. Niezadowalający efekt kompensacji może wynikać np. ze zmiany profilu obciążenia, czy błędnego doboru urządzenia dla danego obiektu.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu, dokonujemy przebudowy wadliwego układu i jego uruchomienie.

Nieprawidłowe uruchomienie baterii może wywołać efekt odwrotny do zamierzonego, tj. zamiast oczekiwanych oszczędności, może przyczynić się do wzrostu rachunków za energię elektryczną.

Konserwacja i naprawa urządzeń do kompensacji mocy biernej

Proponujemy cykliczną konserwację baterii kondensatorów, która minimalizuje ryzyko wystąpienia usterek mogących przyczynić się do braku redukcji opłat za energię bierną lub nawet do ich wzrostu.

Częstotliwość takich usług ustalana jest indywidualnie w zależności od środowiska i warunków w jakich pracuje dane urządzenie.

Regularne serwisowanie układów kompensacji minimalizuje ryzyko wystąpienia awarii, które mogą przyczynić się do braku redukcji opłat lub nawet do ich wzrostu.

Okresowa konserwacja urządzeń wydłuża ich żywotność oraz pozwala uniknąć wydatków związanych z koniecznością przeprowadzenia gruntownego remontu lub wymiany urządzenia, w razie poważnego uszkodzenia podzespołów.