• Naszym priorytetem jest jak najszybsze i bezpieczne dostarczenie do Ciebie towaru.

 • ZWROT TOWARU:
 • W przypadku ZWROTÓW towaru - w ciągu 14 dni zwrócimy Ci pieniądze bez zadawania pytań.

  Zasady działania 14 dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy: 
 • Jeżeli uznasz, że z jakiegokolwiek powodu otrzymany towar nie spełnia Twoich oczekiwań, a nie został uszkodzony, napisz o tym do nas:
 • sklep@oswietleniehelicon.pl
 • lub wyślij wypełniony formularz do ściągnięcia poniżej:
 • Wzór formularza odstąpienia od umowy do pobrania w formacie PDF.
 • i odeślij przesyłkę w ciągu 14 dni od daty odebrania na nasz adres:
 • Helicon Sp.z o.o. ul.Dworcowa 6 44-164 Kleszczów.

  Po otrzymaniu towaru od Ciebie zwrócimy Ci jego wartość na wskazane konto lub przekazem pocztowym na Twój adres.
 • Zwrócony towar nie może nosić śladów użytkowania oraz musi być w oryginalnym opakowaniu-jeżeli takie posiadał.


  REKLAMACJA TOWARU:
 • 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 • 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.
 • 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  • pisemnie na adres: ul.Dworcowa 6, 44-164 Kleszczów;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@oswietleniehelicon.pl
 • 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  2. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  3. oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 • 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 • 6. Klient jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy do Sprzedawcy na adres: Helicon Sp. z o.o. ul.Dworcowa 6, 44-164 Kleszczów wraz z  podaniem swojego imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, rodzaju i opisu zaistniałego problemu.