Nowe technologie mogą zwiększyć rentowność istniejących i nowych instalacji fotowoltaicznych. Kluczowe staje się wczesne wykrywanie i szybkie usuwanie nieprawidłowości i uszkodzeń zanim zaczną wpływać na uzysk energii, a więc i wynik ekonomiczny. Pomocne mogą być inteligentne technologie monitorowania wraz z precyzyjnymi narzędziami diagnostycznymi.

Innowacyjny system iGPV mierzy synchronicznie parametry elektryczne każdego modułu fotowoltaicznego w czasie rzeczywistym, które są przetwarzane w oprogramowaniu diagnostycznym. System klasyfikuje moduły PV, wskazując na słabe i uszkodzone, oraz wylicza potencjał do poprawy wydajności pojedynczych stringów oraz całej elektrowni fotowoltaicznej.

System umożliwia precyzyjną identyfikację wadliwych elementów, redukując koszty diagnostyki, które tradycyjną metodą wymagają kosztownej interwencji wykwalifikowanego personelu. System diagnozuje instalację non stop z czułością umożliwiającą wykrycie problemów we wczesnym stadium ich powstania i propagacji.

System fotowoltaiczny pracuje tak długo jak świeci na niego słońce. Po stronie DC występuje wysokie napięcie, niezależnie od stanu pracy falownika. Rozwiązanie w wersji sensorów Fire, oprócz wszystkich funkcjonalności niezbędnych do inteligentnego zarządzania instalacją fotowoltaiczną, daje możliwość rozłączenia pomiędzy sobą poszczególnych paneli w ramach każdego obwodu DC. W ten sposób eliminujemy zagrożenie wynikające z pojawienia się niebezpiecznych napięć uniemożliwiających akcję gaśniczą.

O zaletach systemu iGPV decydują innowacyjne rozwiązania techniczne zarówno w warstwie hardware jak i software.

Innowacyjność produktowa w warstwie hardware:

    Nie wymaga zasilania (zasilany z obwodu monitorowanego z podtrzymaniem).
    Nie wymaga kabli komunikacyjnych (bezprzewodowy).
    Ciągłe i pełne monitorowanie wszystkich paneli oraz automatyczne odłączanie uszkodzonych (opcja).
    Szeroki zakres mocy monitorowanych paneli od 100W do 350W i napięć pracy od 30V do 80V.
    Lokalizacja topograficzna uszkodzonych paneli.
    Łatwość i szybkość instalacji.
    Brak kosztów utrzymania urządzeń (urządzenia bezobsługowe).

Innowacyjność produktowa w warstwie software:

    Przetwarzanie lokalne fog computing połączone i synchronizowane z przetwarzaniem w chmurze - cloud computing.
    W zakresie fog computing iGPV wykorzystuje jako pierwszy na świecie FaaS - silnik przetwarzania i udostępniania danych FOGGER, który zapewnia unikalną i obecnie najbardziej wydajną, rozproszoną funkcjonalność systemu według zasady: licz i analizuj lokalnie - porównuj i bilansuj globalnie.
    Komunikacja GSM (analiza i zbieranie danych w cloudzie) baza danych w cenie systemu - unikat.
    Zdalne i natychmiastowe przesłanie informacji o uszkodzeniach do odpowiednich służb operatora (O&M) lub służb utrzymania ruchu.

Dodatkowowe korzyści po zainstalowaniu systemu iGPV:

    Poprawa efektywności energetycznej farmy - szybszy zwrot z inwestycji.
    Redukcja kosztów operacyjnych oraz utrzymania i w konsekwencji poprawa wyników finansowych.
    Skrócenie czasu diagnozy miejsca i przyczyny wystąpienia awarii. Możliwość bieżącego śledzenia skuteczności i efektywności pracy służb serwisowych oraz szybkie korygowanie występujących odchyleń, zmniejszenie kosztów utrzymania podległej infrastruktury.
    Tworzenie baz danych pomiarowych parametrów poszczególnych paneli, zarządzanie wiedzą o stanie technicznym instalacji fotowoltaicznych.
    Zapobieganie lawinowej degradacji zdolności generacyjnych instalacji PV związanej z sumowaniem i propagacją uszkodzeń.
    Weryfikacji jakości komponentów PV oraz deklarowanych przez producentów parametrów już na etapie montażu i uruchamiania farmy.